Γραφεία Pfizer

Τι μας ζητήθηκε;

Η μεγαλύτερη Βιο-Φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα μας ανέθεσε ένα από τα πιο σημαντικά της έργα: Τη διαμόρφωση των νέων της γραφείων στη Θεσσαλονίκη!

Το έργο μας

Οι εταιρείες που διαθέτουν μεγάλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, συνήθως επιλέγουν την τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου, ώστε να προστατεύσουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να διατηρήσουν την αισθητική του χώρου.
Στην περίπτωση της Pfizer, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση ψευδοδαπέδων σε όλη την έκταση των γραφείων της εταιρείας.
Η τοποθέτηση ψευδοδαπέδων/υπερυψωμένων δαπέδων εφαρμόζεται συνήθως σε επαγγελματικούς χώρους και γραφεία μεγάλα ηλεκτρολογικά δίκτυα.

1. Στην συγκεκριμένη κατασκευή, το ψευδοδάπεδο μπορεί να καλυφθεί και να τοποθετηθεί πλακάκι
2. Το υπερυψωμένο δάπεδο αυτής της τεχνοτροπίας κατασκευάζεται για να μπορέσει να τοποθετηθεί πάνω του μοκέτα.